top of page

Gas controle

Koninklijk besluit van 28 juni 1971 tot vaststelling van de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij het opzetten en exploiteren van distributiesystemen op pijpleidingen (M.B. 15 september 1971)
*Wanneer de meter wordt geopend, zorgt de gasverdeler ervoor dat de interne installaties strak staan op de distributiedruk.
*Bovendien zal de distributeur in het geval van een wijziging of renovatie van een installatie van de installateur eisen dat hij certificeert dat de gasinstallatie voldoet aan de vereisten van de overeenkomstige NBN-normen.
In de praktijk vereist de netwerkbeheerder vóór het openen van een gasmeter:
*Een controleverslag geproduceerd door een geaccrediteerde of geaccrediteerde instantie.
*Een attest van conformiteit met de standaarden van de installatie ondertekend door de installateur.

Voorbereiding van het bezoek

De eigenaar wordt gevraagd om het certificaat van de installateur (artikel 48) samen met een isometrische tekening van de aanwezige leidingen en apparaten voor te bereiden.
Daarnaast moet het systeem worden aangesloten en uitgerust met een meetpunt voor aansluiting van de testapparatuur.

Rapoortmodel
Prijslijst
bottom of page