top of page

Elektrische keuring

De installatie moet om de 25 jaar periodiek worden geïnspecteerd (Algemene voorschriften voor elektrische installaties, sectie 271).
Tijdens de verkoop van zijn eigendom moet de verkoper een erkende keuringsinstantie laten inspecteren bij de elektrische installatie, waarvan het rapport wordt overhandigd aan de koper wanneer de authentieke akte wordt ondertekend. van verkoop (Algemene Verordening betreffende Elektrische Installaties, artikel 276bis

Voorbereidingsbezoek

De eigenaar wordt verzocht de enkeldraadsdiagrammen en positiediagrammen voor de elektrische installatie voor te bereiden en deze bij de controller te presenteren op het moment van het bezoek.

bottom of page